Camia Ting Yi Wang

Hualien 

 

2020-09-09

Hualien 

 

2020-09-09

過日子, 

早安! 

2017-02-16

曬 

魷魚絲大盜 

2016-06-11

水果 

鳳梨鳳梨 

2016-06-11

五月迎媽祖 

關渡媽祖來囉! 

2016-06-11

魚市場 

凌晨4點的崁仔頂魚市 

2016-06-11

自由廣場 

林昶佐 護國護鎮演唱會!!! 

2016-01-17

Light Up Taiwan 

點亮台灣,明天會更好 

2016-01-17

DSC07105.JPG 

 

2016-01-17

萬人演唱會 

林昶佐 護國護鎮演唱會!!! 

2016-01-17

自由廣場上 

閃靈萬人演唱會 

2016-01-17