Photograph 541 800
鳴金鐘‧戛玉磬1

鳴金鐘‧戛玉磬1

0

於2014年01月16日上傳

啟請三清降駕,大帝臨軒,醮主人等本命元神煥彩,眾信沾恩。而後稱天尊聖號,於三清之前捲起珠簾,宣讀牒文。

拍攝於 臺南市安定區

展開EXIF資訊